Covid 19: Türkiye Seyahat Önlemleri

01.06.2022 - 09:00:00

a) 04.03.2022 tarih ve E­89780865­153­25940 sayılı Genelge

b) Sağlık Bakanlığının 31.05.2022 tarih ve E­13588366­149­692 sayılı yazısı gereği:

01.06.2022 tarihinden itibaren yurtdışından Türkiye'ye seyahat edecek yolcular için ülkeye giriş öncesi istenmekte olan aşı sertifikası veya aşı sertifikası ibraz edemeyen yolcular için istenilen negatif PCR & hızlı antijen test sonucu ibraz etme uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.

-------

11.01.2021

İlgi : a) 26.11.2021 tarih ve 19294 sayılı Genelge ile Türkiye Corona Virüs önlemleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

b) Sağlık Bakanlığının 08.01.2022 tarih ve 149­49 sayılı yazısı.

Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, yurt içinde alınan tedbirlerde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemler, salgının seyrinde yaşanan küresel gelişmeler doğrultusunda belirlenmektedir.

Bu çerçevede ilgi (a) Genelgemizle 27.11.2021 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan ülkeye girişte uygulanacak tedbirler belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığının ilgi (b) yazısı ile yeni gelişmeler doğrultusunda ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerde bazı değişiklikler yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren;

1. Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve, Brezilya, Nepal, Sri

Lanka, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen veya son 14 günde bu ülkelerde

bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test

sonucunun ibrazı talep edilecektir.

­ Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson

& Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyenler ülkemize girişte karantina uygulamasından muaf tutulacaklardır.

­ Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenler ise ikametgâhlarında veya beyan edecekleri adreslerde 7 gün süreyle karantinaya alınacak, bu sürenin sonunda karantina sonlandırılacaktır. Karantina sürecinin erken sonlandırılması talebinde bulunanlar 5. günde PCR testi yaptırarak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina sonlandırılacaktır.

Test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda;

· Semptomları olan kişiler semptom başlangıcından itibaren, semptomu olmayan kişiler ise karantinanın sonlandırılması amacıyla yapılan pozitif çıkan ilk PCR testi için numune alınmasından itibaren;

a. 7 gün boyunca izolasyona alınır,

b. 7. günün sonunda semptomsuz veya hafif semptomlu olup son 24 saat içinde antipiretik almaksızın ateşi olmayan kişilerin izolasyonu sonlandırılır.

c. İzolasyonun erken sonlandırılması için 5. gün PCR testi yapılabilir, test sonucunun negatif çıkması durumunda izolasyon sonlandırılır.

­ Belirtilen ülkelerden ebeveynleri ile birlikte yolculuk yapmak kaydıyla ülkemize giriş yapacak 12

yaşından büyük ve 18 yaşından küçük şahıslar, 72 saat öncesinde alacakları negatif PCR test sonucu ile T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İller İdaresi Genel Müdürlüğü DAĞITIMLI uçuşa kabul edileceklerdir. Bu kişiler için ikametlerinde tekrar PCR testi uygulanacak olup PCR test sonucu

negatif çıkanlar karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.

Yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümleri saklıdır.

2. Afganistan’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkede bulunduğu anlaşılan kişilerin ülkeye girişlerine ilişkin olarak ilgi (a) Genelge ile getirilen hükümlerin uygulanmasına aynen devam edilecektir.

3. İran ve Mısır’dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı, Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini gösterir aşı kartı talep edilecektir.

4. İlk 3 maddede sayılanlar dışında diğer ülkelerden gelenlerden tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır.

Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenilecektir.

5. 12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

6. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak­gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri SARS­CoV­2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.

7. Yukarıdaki maddeler çerçevesinde ülkemize girişlerde talep edilecek aşı sertifikası, PCR/Antijen test sonucu gibi belgelerin havayolu ve deniz yolu ile gelen yolcular ile kara/demir yolundan toplu taşıma araçlarıyla gelen yolcular için yolculuk öncesinde çıkış ülkesinde taşıyıcı şirket tarafından kontrol edilecek, belgesi olmayanların sefere kabul edilmemesi sağlanacak, belgesi olmayanların sefere kabul edilmesinden dolayı ortaya çıkan sorumluluk taşıyıcı şirket tarafından karşılanacaktır.

8. Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişiler, varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecektir.

Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı COVID­19 rehberi doğrultusunda izolasyonları ve tedavileri yapılacaktır.

9. Sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak vatandaşlarımızdan;

9.1­ Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson

& Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğini belgeleyenler ile girişten azami

72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz edenlerin ülkemize girişlerine izin verilecektir.

9.2­ Yukarıdaki maddede belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlarımıza sınır kapılarında PCR testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacaktır.

9.3­ Bu şekilde ülkeye girişlerine izin verilen vatandaşlarımız, uygulama esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenecek şekilde varış noktalarında karantinaya alınacak ve negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edene kadar izolasyon sürdürülecektir.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Vali/Kaymakam ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından belirlenmiştir.

Detaylı bilgi için info@vikingturizm.com.tr adresine mail atabilir, 0212 334 26 00 numaralı hattan bize ulaşabilirsiniz.

BİZE ULAŞIN

Covid 19: Türkiye Seyahat Önlemleri hakkında daha fazla bilgi almak için bize ulaşın