Covid 19: Türkiye Seyahat Önlemleri

15.11.2021 - 08:04:31 / 07.12.2021 - 15:31:28

T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından cevaben iletilen resmi yazıda Türkiye'ye giriş yapacak yolcularımızın son 6 ay içinde düzenlenmiş ve üzerinden 28 gün geçmiş pozitif PCR test sonucu raporu sunmaları durumunda ilave bir iyileşme belgesi veya negatif test sonucu sunmaları gerekmeksizin ülkemize giriş yapabilecekleri belirtilmiştir.

1) Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka, Banglades, Hindistan ve Pakistan'dan gelen yolcuların Türkiye'ye girişten azamı 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz etmeleri gerekmektedir. Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka Banglades, Hindistan ve Pakistan'dan doğrudan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılanlardan dünya sağlık örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson and Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyenler ülkemize girişte karantina uygulamasından muaf tutulacaklardır. Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka Banglades, Hindistan ve Pakistan'dan doğrudan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılanlardan dünya sağlık örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson and Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenler ise ikametgahlarında veya beyan edecekleri adreslerde karantinaya alınacak, karantina sürecinin 10.gununde yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina sonlandırılacak, 10. günde PCR testi yaptırmayanlar 14 gün süreyle karantinada tutulacak, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda sağlık bakanlığı halk sağlığı genel müdürlüğünce yayınlanan güncel pandemi rehberi doğrultusunda hareket edilecektir.

2) Birinci maddede belirtilen ülkelerden ebeveynleri ile birlikte yolculuk yapmak kaydıyla ülkemize giriş yapacak 12 yasından büyük ve 18 yaşından küçük olan yolculardan dünya sağlık örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson and Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenler ise 72 saat öncesinde alacakları negatif PCR test sonucu ile uçuşa kabul edileceklerdir. Bu yolcular için ikametlerinde tekrar PCR testi uygulanacak olup, PCR test sonucu negatif çıkanlar karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.

3a) Afganistan'dan gelen yolcular ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan yolcuların Türkiye'ye girişten azamı 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu yolcular valiliklerce belirlenecek otellerde 10 gün sureyle karantinaya alınacaktır. Konaklama ve havaalanlarından transferlerine ilişkin ücretler yolcular tarafından karşılanacaktır. Karantinanın 7. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacaktır.

3b) Ülkemizde ikamet veya çalışma izni olan Afganistan vatandaşları havayolu ile seyahatlerinde ülkemizde geçerli ikamet veya çalışma belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla uçağa kabul edilecekler, bu kişiler otel karantinasından muaf tutulacak olup karantina sürelerini ikametlerinde geçirebilecekler ve ilk giriş noktaları İstanbul veya Ankara dışında olanların ikametlerine gidişlerine sadece özel araçla müsaade edilecek olup yurt içi uçuş yapmalarına veya toplu ulaşım araçlarını kullanmalarına izin verilmeyecektir.

3c) Afganistan'dan gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları otel karantinasından muaf tutulacak olup karantina sürelerini ikametlerinde geçirebilecekler ve ilk giriş noktaları İstanbul veya Ankara dışında olanların ikametlerine gidişlerine sadece özel araçla müsaade edilecek olup yurt içi uçuş yapmalarına veya toplu ulaşım araçlarını kullanmalarına izin verilmeyecektir.

4) 3a maddesi kapsamında karantina altına alınacak yolcuların Türkiye'ye gelmeden önce otel ücretlerini ödemiş olmaları gerekmektedir. Valiliklerce belirlenen otellerde karantina süreleri boyunca kalmak üzere gerekli ödemeleri yaptığını belgeleyemeyen yolcuların uçağa kabul işlemi hava yolu işletmeleri tarafından yapılmayacaktır.

5) Iran ve Mısır'dan gelen yolculardan azamı 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya dünya sağlık örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson and Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini gösteren ası kartı talep edilecektir.

6) Birinci, üçüncü ve beşinci maddelerde yer alan ülkeler dışında kalan diğer ülkelerden gelen yolculardan Türkiye'ye girişlerde dünya sağlık örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson and Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince 2 düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır.

7) Birinci, üçüncü ve beşinci maddelerde yer alan ülkeler dışında kalan diğer ülkelerden gelen yolcular tarafından Türkiye'ye girişlerde dünya sağlık örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş asılardan en az iki doz (Johnson and Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair belge ibraz edilememesi durumunda girişten azamı 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azamı 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibraz edilmesi istenecektir.

8) Türkiye’ye yapılacak girişlerde yolculara sağlık bakanlığı tarafından varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testi yapılabilecektir. Gelen yolcuların test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda sağlık bakanlığı covıd-19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacaktır. Test sonuçları pozitif çıkan yolcular ile yakın temasta bulundukları kişiler kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük sure ile karantinaya alınacaklar ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşulları sonlandırılacaktır. Bu kişilerden delta mutantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşulları 14. günün sonunda PCR testi yapılmadan sonlandırılacaktır.

9) Ülkemize giriş yapacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, sağlık örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson and Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğini belgeleyenler ile girişten azamı 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu veya girişten azamı 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz edenlerin ülkemize girişlerine izin verilecektir.

10) Bu gereklilikler transit ve transfer yolcular için geçerli değildir.

11) Mürettebat için PCR testi ve karantina zorunluluğu bulunmamaktadır.

12) 12 yaş altındaki yolcular Türkiye'ye girişlerde PCR/antijen test raporu ile ası sertifikası uygulamalarından muaftır.

13) Aşı sertifikası, PCR/antijen test sonucu gibi belgeler yolculuk öncesi havayolu işletmeleri tarafından kontrol edilecek, belgesi olmayanların sefere kabul edilmemesi sağlanacak, belgesi olmayanların sefere kabul edilmesinden ötürü ortaya çıkan sorumluluk havayolu işletmeleri tarafından karşılanacaktır.

 

BİZE ULAŞIN

Covid 19: Türkiye Seyahat Önlemleri hakkında daha fazla bilgi almak için bize ulaşın