Ülke girişlerindeki PCR testi ve karantina uygulamaları

23.09.2020

 

Ülke kuralları genel olarak 2 haftalık periyotlarda yenilenmektedir.

Uçuşların gerçekleşmesi ve geçerli vizenin olması durumunda her uçuşa da normal yolcu kabul edilmemektedir.

Lütfen seyahatinizi planlarken "güncel durumu" tarafımızdan tekrar kontrol ediniz.

23 Eylül 2020 itibariyle liste:

Ülke PCR Testi PCR Testi Açıklaması Karantina Karantina Açıklaması

AVRUPA

Almanya isteniyor Almanya’nın ülkemize yönelik seyahat uyarısının dört ilimiz için kaldırılmasına ilişkin varılan mutabakat kapsamında, Almanya’ya seyahat edeceklerin ülkemizden çıkıştan önceki son 48 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmeleri gerekmektedir. istenmiyor  
Andora istenmiyor   isteniyor 15 günlük karantina uygulanmktadır. Ülkeye girişten evvel 1 ay öncesinde antikor geliştirdiğini belgeleyenler karantinadan muaf tutulmaktadır. Karantinanın 7. gününde PCR, TMA ve benzer tür testlerin sonucunun negatif çıkması durumunda pasif tıbbi denetim şartıyla karantinadan çıkabilecektir.
Avusturya isteniyor Yolcuların 3 günden eski olmayan test sonucu sunmaları veya beyan edecekleri bir adreste karantinaya girerek ilk 48 saat içinde bedelini kendilerinin ödedikleri bir test yaptırmaları gerekmektedir. Negatif test sonucu karantinayı sona erdirmektedir. istenmiyor  
Belçika isteniyor Yurtdışında 48 saatten fazla kalarak Belçika’ya dönecek ve/veya Belçika’dan geçecek yolcuların uçuş öncesi "Kamu Sağlığı Yolcu Takip Formu" doldurulması, sözkonusu formun, Belçika’ya varıştan 48 saat önce formda belirtilen eposta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Belçika içinde 48 saatten az kalan yolcular ile Belçika dışında 48 saatten az süre kalmış kişilerin sözkonusu formu doldurmalarına gerek bulunmamaktadır. Ülkemizin de dahil olduğu seyahat kısıtlamasının sürdüğü ülkelerden Belçika’ya gelenlerin Belçika’ya dönüşlerinde PCR testi yaptırmaları ve 14 gün boyunca evlerinde kendilerini karantinaya almaları gerekmektedir. . isteniyor 14 gün ev karantinası uygulanmaktadır.
Birleşik Krallık istenmiyor   istenmiyor  
Bulgaristan istenmiyor   istenmiyor  
Çekya isteniyor Karantinadan muaf olmak için gereklidir. Türkiye'den temin edilen test sonuçları kabul edilmemektedir. Prag Havaalanı ve şehirdeki diğer merkezlerde 1.750 Çek Kronu (68 Avro) karşılığında test yaptırmak mümkündür. istenmiyor  
Danimarka istenmiyor AB ülkeleri dışından Danimarka’ya seyahat eden kişilere, ülkeye dönüşlerinde COVID-19 testi yaptırmaları tavsiye edilmektedir. İlerleyen günlerde bu uygulamanın zorunlu hale getirilebileceği kaydedilmektedir. istenmiyor Ülkemizden dönüşlerde 14 gün ev karantinasında kalmak tavsiye edilmektedir.
Estonya istenmiyor   isteniyor Yolcunun geldiği veya transit geçtiği ülkede son 14 gün içerisinde her 100.000 kişi içerisinde Covid-19 ile enfekte olan kişi sayısı 16 ve altında ise yolcunun kendisini iki hafta süreyle karantinada tutması gerekmemekte, bu sayı 16'dan fazla olduğu ve/veya yolcu hastalık semptomları gösterdiği takdirde ise gerekmektedir. Bununla birlikte 100.000/16 üstü ülkelerden gelen yolcular Estonya'ya girişte ve yedi gün sonrasında birer teste tabi tutulmakta (yabancılar için ücreti 80 Euro) ve ilk test negatif olduğu takdirde zorunlu ihtiyaçları giderme ve iş amaçlı hareket serbestisi, ikinci test de negatif sonuç verdiği takdirde normal hayatına devam etme serbestisi tanınmaktadır.
Finlandiya isteniyor Son iki haftada 100.000 kişide 25 vakadan fazla görülen ülkelerden gelen yolculardan 72 saat içinde yapılmış PCR Testi sonucu ibrazı istenmektedir. 72 saat sonra ikinci bir test talep edilmektedir. istenmiyor Bahsekonu limitin üzerinde vaka oranına sahip ülke ya da bölgelerden gelen kişilerin Bulaşıcı Hastalıklar Kanunu uyarınca karantina altına alınabilecekleri açıklanmıştır. 3 günden az kalacak kişilerin karantina altına alınmayacağı ve kendilerine ikinci bir test yapılmayacağı duyurulmuştur.
Fransa isteniyor Girişten önceki 72 saat içinde alınmış olmalıdır. Aksi halde test havaalanında yaptırılmaktadır. istenmiyor  
Hırvatistan isteniyor Ülkemizde bulunmuş olan Hırvat veya diğer ülke vatandaşlarına dönüşlerinde herhangi bir karantina/öz izolasyon zorunluluğu yoktur ancak genel bir uygulama olarak, tüm üçüncü ülkelerden (AB/Schengen ülkeleri, Andora, San Marino, Monako ve Vatikan dışında) turistik/iş/eğitim veya diğer ekonomik amaçlarla Hırvatistan’a seyahat edenler, 48 saatten eski olmayan PCR testi ibraz etmedikleri takdirde 14 gün öz izolasyona tabidirler. Sözkonusu ülkelerden acil kişisel nedenlerle Hırvatistan’a seyahat edenler ise, her hâl ve kârda 14 gün öz izolasyona tabidirler. Bu durumdaki kişiler, Hırvatistan’a varışlarından 7 gün sonra PCR testi yaptırarak, negatif sonucu belgelemeleri halinde, öz izolasyon bir hafta erken sonlanabilecektir. istenmiyor  
Hollanda isteniyor Ülkeye girişte havaalanlarında gönüllülük esasına göre PCR testi yaptırılmaktadır. isteniyor 10 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.
İrlanda istenmiyor   isteniyor Ülkeye girişte gelenlerin “Yolcu Bilgi Formu” doldurmaları ve 14 gün süreyle kendilerini, anılan formda belirtecekleri adreste izole etmeleri gerekmektedir.
İspanya istenmiyor   istenmiyor  
İsveç istenmiyor   istenmiyor Semptom gösterenlerin evlerinde karantinaya girmeleri tavsiye edilmektedir.
İsviçre istenmiyor   istenmiyor  
İtalya istenmiyor   isteniyor 14 günlük ev karantinası zorunluluğu bulunmaktadır.
İzlanda isteniyor Ülkeye girişte yolcular ikili Covid-19 testine tabi tutulmakta, ilk testin ardından ikinci PCR testine kadar 5-6 günlük zorunlu karantinada kalmakta ve ikinci PCR test sonucunun da negatif çıkması halinde karantina yükümlülüğü sona ermektedir. istenmiyor Test yaptırmamak tercih edilirse yolcular ülkeye vardıkları günden itibaren 14 gün mecburi karantinada kalmaları gerekmektedir.
KKTC isteniyor 0-120 saat içerisinde yapılmış olmalıdır. isteniyor 20 Eylül tariihinde alınan kararlar uyarınca, ülkeye giriş yapan herkesin karantinaya girmesi uygulamasının 1 Ekim'e kadar uzatılmasına (ülkemizden gelişlerde 7 günlük karantina anılan tarihe kadar devam edecektir), ülkemizin de olduğu ‘B’ grubundaki ve ‘C’ grubundaki ülkelerden geleceklerin yolculuktan önceki 0-120 saat içerisinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu ülkeye girişlerinde görevlilere vererek giriş yapmalarının ve ‘B’ grubundaki ülkelerden gelenlerin 7 gün ve ‘C’ grubundaki ülkelerden gelenlerin 14 gün süreyle karantinada kalmalarının kararlaştırıldığı duyurulmuştur.
Letonya istenmiyor   isteniyor Gelinen ülkede son 14 gündeki yeni vaka sayısı 16/100.000'in üzerinde ise (Türkiye'de üstünde) 14 gün evde karantina uygulanmaktadır.
Litvanya isteniyor 3 içinde yaptırılmış olmalıdır. Ülkeye girişte Ulusal Sağlık Merkezine kaydolunması ve girişten sonra ayrıca UKSM’nin yönlendirmesiyle bir test daha yaptırmaları gerekmektedir. isteniyor 14 gün ev karantinası uygulanmaktadır. Öte yandan, bütün yolcular Litvanya'ya gelişlerinden en erken 8 gün sonra Covid-19 testi yaptırmaları ve negatif sonuç almaları durumunda izolasyon süresini 10 güne indirebilmektedir.
Lüksemburg isteniyor Ülkeye girişte son 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu Covid-19 testi sonucunun uçağa binmeden önce ibraz edilmesi gerekmektedir. istenmiyor  
Macaristan isteniyor İlk testin Schengen ülkelerinde, ABD veya Kanada'da yaptırılarak negatif test sonucunun İngilizce veya Macarca olarak Macar makamlarına ibraz edilmesi de mümkündür. (Karantinadan çıkmak için ikinci testin Macaristan'da yaptırılması zorunludur.) Macar vatandaşı olmayan yabancıların, Macaristan'a iş veya ekonomik amaçlı seyahat ettiklerini kanıtlamaları halinde, Covid-19 belirtisi taşımamak kaydıyla, kısıtlama olmaksızın ülkeye girişleri mümkündür. Son 6 ay içinde Covid-19 hastalığını atlatan yabancıların, bunu gösteren İngilizce veya Macarca olarak düzenlenmiş sağlık raporlarını ibraz etmeleri halinde, ilave bir şart aranmaksızın Macaristan'a giriş yapmaları mümkün olabilecektir. isteniyor Ülkeye girişte 14 gün süreli zorunlu ev karantinası uygulanmaktadır. 5 gün içinde 48 saat arayla Macaristan’da alınacak 2 adet negatif PCR testi sonucuyla karantinadan çıkılabilecektir.
Malta istenmiyor   istenmiyor  
Norveç istenmiyor   isteniyor 10 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.
Polonya istenmiyor   istenmiyor  
Portekiz isteniyor Yolcuların seyahat çıkış noktasından son 72 saat içinde temin edilmiş ve havayollarının garantisine sahip negatif sonuçlu COVID-19 testi ibraz etmeleri kaydı getirilmiştir. istenmiyor  
Romanya istenmiyor   istenmiyor  
San Marino isteniyor Ülkeye girişte önceden bildirimde bulunma ve serolojik test yapma zorunluluğu bulunmaktadır. istenmiyor  
Slovakya istenmiyor   isteniyor 10 gün karantina uygulanmaktadır. 5. günün sonunda yapılacak testin negatif olması halinde, karantina süresi erken sonlandırılabilecektir.
Slovenya istenmiyor İstisnai durumlarda PCR testi talep edilmektedir. Büyükelçiliğimizce, ülkemizde yapılan PCR testlerinin Slovenya tarafından kabul edilmesine yönelik girişimlerimiz sonucunda, İstanbul Havalimanı'nda bulunan test merkezinde yapılan testlerin Sloven makamlarınca kabul edilmesi sağlanmıştır. isteniyor Türk vatandaşlarının belirli bir adres göstermeleri ve 10 gün evde izolasyon uygulamaları beklenmektedir.
Vatikan istenmiyor   isteniyor Kalışın 120 saati aşması öngörüldüğü takdirde 14 günlük ikamette karantina zorunluluğu bulunmaktadır.
Yunanistan isteniyor Kipi sınır kapısından Yunanistan’a giriş yapacak şahısların yolculuktan en az 24 saat önce https://travel.gov.gr adresi üzerinden dolduracakları Yolcu Tespit Formunu (Personal Lοcator Form-PLF) ve bu forma cevaben alınan teyit e-postası/kodu (bu form, seyahat başlangıç noktasından bağımsız olarak, Yunanistan’a seyahat edecek herkes için zorunludur) ile
Yunanistan'a girmeden önceki son 72 saat içinde, seyahate başlayacakları ülkede koronavirüs (PCR) testi yaptırmaları ve (üzerinde isimleri, pasaport veya kimlik numaralarının açıkça yazılı olduğu İngilizce dilindeki) negatif test sonuçlarını (uluslararası yük taşımacılığı yapan TIR şoförleri ile 10 yaşın altındaki çocuklar için gerekli değildir) ülkeye girişte Yunan makamlarına ibraz etmeleri zorunlu hale getirilmiştir.
istenmiyor  

KUZEY AFRİKA VE ORTADOĞU

Birleşik Arap Emirlikleri isteniyor BAE onaylı bir laboratuvardan en fazla 96 saat önce alınmış PCR testi sonucu ibrazı zorunludur. Uçağa binilen ülkede BAE sağlık laboratuvarı "Pure Health" onaylı bir laboratuvar bulunmadığı takdirde (ülkemizde BAE tarafından onaylanmış bir laboratuvar bulunmamaktadır) devlet makamlarınca yetkilendirilmiş "itibarlı" tanı laboratuvarlarında yapılacak testlerin kabul edileceği açıklanmıştır. isteniyor 7-14 günlük karantina uygulanmaktadır.
Bahreyn isteniyor Havaalanında ücret karşılığı (80 Dolar) test yapılmaktadır. istenmiyor  
Cabo Verde isteniyor 7 gün içinde yapılmış olmalıdır. isteniyor Ev karantinası uygulanmaktadır.
Cezayir istenmiyor   isteniyor Yurtdışında kalan Cezayir vatandaşları, ülkeye tahliye uçuşlarıyla dönüşlerinde 7 gün süreyle karantina altına alınmaktadır. Diplomatlar dışında yabancıların ülkeye girişine müsaade edilmemektedir. Diplomatlar ve aile üyeleri ülkeye varışlarında 14 gün evde karantinaya tabi tutulmaktadır.
Fas isteniyor 72 saat içinde alınmış PCR testi ve serolojik test sonucunun uçağa/gemiye binmeden önce ibrazı istenmektedir. 11 yaşından küçükler testlerden muaf tutulmaktadır. istenmiyor  
Filistin istenmiyor   isteniyor Tel Aviv havalimanını kullananlara 14 günlük karantina uygulanmaktadır.
Irak istenmiyor   istenmiyor 14 günlük ev karantinası tavsiye edilmektedir.
İran isteniyor 96 saat içinde alınmış olmalıdır. Test yaptırmayan yabancılar ülkeye alınmamaktadır. istenmiyor  
İsrail istenmiyor   isteniyor 14 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.
Katar isteniyor Havaalanında PCR Testi yapılmakta,7 günlük karantina uygulanmakta ve karantina sonrası tekrar test yapılmaktadır. Katar tarafından onaylanan Covid-19 test merkezlerinden (ülkemizde 5 tane vardır) son 48 saat içinde alınan test sonucu varsa havaalanındaki testten muaf olunmaktadır. isteniyor 7 günlük karantina uygulanmaktadır.
Kuveyt istenmiyor   isteniyor 14 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.
Libya istenmiyor   istenmiyor  
Lübnan isteniyor 96 saat içinde alınmış olmalıdır. Bahsekonu test sonucu, Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden erişilebilen ve seyahatten önce doldurulması istenen bir formun içerisine yüklenmektedir. Havaalanında tekrar test yapılmaktadır. isteniyor Yolcuların Beyrut'a varışlarını takiben yaptırdıkları ikinci testleri sonuçlanana kadar geçecek 48 saat süre boyunca Sağlık Bakanlığı'nın seyahat formunda yolcuların beyan ettiği adreste tecritte kalmaları beklenmektedir.
Mısır isteniyor 72 saat içinde alınmış olmalıdır. Bu uygulama turistler ve Mısır'da oturumu bulunan tüm yabancılar için zorunludur. PCR
testi bulunmayan yolculara 30 ABD Doları karşılığında havaalanında test yapılmaktadır.
istenmiyor  
Suudi Arabistan isteniyor 48 saat içinde alınmış olmalıdır. isteniyor 14 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.
Tunus isteniyor 72-120 saat içinde alınmış olmalıdır. isteniyor 14 günlük karantina uygulanmaktadır. Sözkonusu karantinanın altıncı gününden itibaren talep halinde yapılabilecek ilave bir testle sözkonusu karantinadan bir haftanın sonunda çıkılabilmesi mümkündür.
Umman istenmiyor   isteniyor 14 günlük karantina uygulanmaktadır. Ummanlılar ve izolasyon gereklerini karşılayacak şartlarda ikameti olduğunu belgeleyen yabancılar sözkonusu süreyi evlerinde geçirmektedir. Tüm bu kişilere hareketlerini kontrol amaçlı bileklik de takılmaktadır.
Ürdün isteniyor Ülkeye girişte son 14 gün içinde Türkiye’de bulunan ve Ürdün’e seyahat edecek kişilerin, beraberlerinde seyahat öncesindeki son 72 saatte yaptırdıkları koronavirüs testi sonucunu getirmeleri gerekmektedir. Bu kişilere Ürdün'e varışlarında ücreti kendilerince karşılanacak ayrı bir koronavirüs testi yapılacaktır. Yolcular, sonuçlar alınana kadar havalimanında bekletilecektir. istenmiyor Uçakta bulunan ve testi pozitif çıkan kişinin çevresinde seyahat eden kişiler de ev karantinasına tabi tutulabilecektir. Beraberinde son 72 saatte yapılmış koronavirüs test sonucunu getirmeyen kişilerin ise doğrudan iki hafta süreyle karantina merkezlerinde kalmaları zorunlu tutulacaktır.
Yemen istenmiyor   isteniyor 14 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.

BALKANLAR

Arnavutluk istenmiyor   istenmiyor  
Bosna-Hersek isteniyor Girişten önceki 48 saat içinde alınmış olmalıdır. istenmiyor  
Karadağ istenmiyor   istenmiyor  
Kosova istenmiyor   istenmiyor  
Kuzey Makedonya istenmiyor   istenmiyor  
Sırbistan istenmiyor   istenmiyor  

DOĞU AVRUPA

Belarus istenmiyor   istenmiyor  
Moldova istenmiyor   istenmiyor  
Rusya isteniyor Ülkeye girişten önce en fazla 3 gün içerisinde yapılmış PCR testi sonucu istenmektedir. Bu yönde bildirim yapamayanlar için 3 gün içinde RF’de gerekli muayene ve testleri gerçekleştirerek COVID-19 taşımadığına dair sonuçları ibraz etme zorunluluğu getirilmiştir. istenmiyor Rusya’ya çalışma amaçlı gelen yabancılar haricinde 14 günlük zorunlu karantina uygulaması kaldırılmıştır.
Ukrayna istenmiyor   istenmiyor  

ASYA PASİFİK

Avustralya istenmiyor   isteniyor Belirlenen tesislerde 14 günlük karantina uygulanmaktadır.
Endonezya isteniyor   isteniyor 14 günlük karantina uygulanmaktadır.
Yeni Zelanda istenmiyor Karantinada kalanlara iki kez test yapılmaktadır. isteniyor Masrafları kişilerce ödenen devlet kontrolünde 14 günlük karantina uygulanmaktadır.

GÜNEY ASYA

Afganistan istenmiyor   istenmiyor  
Bangladeş isteniyor Giriş ve çıkışlarda 72 saat içinde alınmış ve İngilizceye tercüme edilmiş test sonucu ibrazı istenmektedir. isteniyor Ülkeye girenler covid-19 negatif test sonuç raporu ibraz edemedikleri veya semptom gösterdikleri durumlarda evde veya hastanede 14 gün karantinaya tabi tutulmaktadır.
Brunei Darusselam isteniyor Ülkeye girişte gelinen ülkenin yer aldığı risk grubuna göre, 2 ila 14 gün arasında değişen karantrina uygulanması kararlaştırılmıştır. Düşük risk grubundaki ülkelerden gelenlerin son 72 saat içinde yapılmış test sonucu ibraz etmeleri halinde 2 günlük bir gözetim süresi sonunda evlerine gidebilecekleri açıklanmıştır (Ülkelerin yer aldıkları risk gruplarını gösteren liste herhangi bir yerde yayımlanmamıştır.) isteniyor Ülkeye girişte gelinen ülkenin yer aldığı risk grubuna göre, 2 ila 14 gün arasında değişen karantrina uygulanması kararlaştırılmıştır. Düşük risk grubundaki ülkelerden gelenlerin son 72 saat içinde yapılmış test sonucu ibraz etmeleri halinde 2 günlük bir gözetim süresi sonunda evlerine gidebilecekleri açıklanmıştır (Ülkelerin yer aldıkları risk gruplarını gösteren liste herhangi bir yerde yayımlanmamıştır.)
Butan isteniyor 72 saat içinde alınmış olmalıdır. Butan vatandaşları bu şarttan muaftır. isteniyor Dışarda bulunan ülke vatandaşları 21 gün zorunlu karantinada kalmaları koşuluyla Butan havayollarının tahliye uçuşlarıyla ülkeye dönebilmektedir. Yabancılar ise ülkeye alınmamaktadır.
Filipinler isteniyor   isteniyor 14 günlük karantina uygulanmaktadır. Ücretli COVID-19 RT-PCR testi negatif sonuçlanan yolcuların süresinden önce evde kişisel karantinaya tabi tutulması mümkün olabilmektedir.
Hindistan isteniyor 96 saat içinde yapılmış negatif Covid-19 test sonucu ibrazı halinde 14 günlük karantina evde geçirilebilmektedir. isteniyor 7 günü kontrollü devlet karantinası, 7 günü ev karantinası olmak üzere 14 günlük karantina uygulanmaktadır. Ülkedeki karantina uygulamaları eyaletten eyalete göre değişiklik gösterebilmektedir.
Sri Lanka isteniyor   isteniyor 14 günlük devlet karantinası uygulanmaktadır.
Nepal isteniyor 72 saat içinde alınmış olmalıdır. isteniyor 14 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.
Myanmar isteniyor   isteniyor Myanmar'a hareket öncesinde yabancıların 7 gün süreyle evlerinde kendilerini izole ettiklerini belgelemeleri; seyahatleri öncesinde PCR testi yaptırmaları; Myanmar’a varışlarında 7 gün otelde karantina altında kalmaları; bu süre sonunda bir kez daha PCR testine tabi tutulmaları ve son olarak kendilerini evlerinde 7 gün izole etmeleri gerekmektedir. Yurt dışından dönen Myanmar vatandaşları ülkeye girişlerinde 21 gün Hükümet tarafından belirlenen merkezlerde zorunlu karantina altında tutulmakta, bu süre sonunda yapılan PCR testi negatif çıkanlara evlerinde 7 gün daha kendilerini izole etmeleri kaydıyla merkezlerden ayrılma izni verilmektedir.
Maldivler istenmiyor Turistlerin seyahatten en geç 24 saat önce bir online sağlık bildirim formu doldurmaları talep edilmektedir (yolculardan sağlık raporu talep edilmemektedir). isteniyor Maldivler vatandaşları ile ülkede çalışma iznine sahip yabancı uyruklulara ülkeye girişte 14 günlük ev karantinası uygulanmaktadır. Öte yandan, gelen yolcuların termal taramadan geçirileceği ve yüksek ateş, solunum güçlüğü gibi semptomları gösterenlerin havalimanı kliniğine yönlendirileceği ve PCR testi sonucuna göre 14 günlük karantina süreci uygulanacağı açıklanmıştır.
Malezya isteniyor Gelenlerin MySejahtara uygulamasını indirmeleri ve özel bir bileklik takmaları gerekmektedir. Yabancılar seyahatlerinden üç gün önce ya da havaalanında ve karantinanın 13. gününde zorunlu COVID-19 testine tabi tutulmaktadırlar. isteniyor Hükümet tarafında belirlenen karantina merkezlerinde 14 gün karantina uygulanmaktadır.
Pakistan isteniyor THY, Emirates ve Katar Havayolları yolculardan kendi yetkilendirdikleri laboratuvarlarda yapılmış Covid-19 testlerini uçuş öncesinde ibraz etmelerini talep etmektedir. isteniyor 14 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.

LATİN AMERİKA

Antigua ve Barbuda isteniyor 7 gün içinde alınmış olmalıdır. istenmiyor  
Arjantin isteniyor Ülkeye gelmeden önce PCR sonucu içeren sağlık raporu alınmalıdır. isteniyor 14 günlük karantina uygulanmaktadır. Dönüş yapan kişiler, karantina dönemlerini, Eyaletlerin değişiklik gösteren uygulamalarına göre, gösterdikleri adreslerde veya yerel yönetimlerce tahsis edilen otel/izolasyon merkezi gibi yerlerde geçirmektedir.
Bahamalar isteniyor 5 gün içinde alınmış olmalıdır. isteniyor 14 günlük karantina uygulanmaktadır.
Barbados isteniyor Ülkemizin de dahil olduğu yüksek riskli ülkelerden gelenler, iniş yapmadan önce İngilizce PCR test sonuçlarını göstermek zorundadır. Test sonucu bulunmayanlar havalimanında test edilmekte ve test sonuçlarını gelene dek ya havalimanında ya da bir devlet kuruluşunda beklemektedirler. isteniyor Negatif test sonucu olanlar ya masraflarını kendileri karşılamak şartıyla onaylı bir otel veya villada, ya da bedava bir devlet kuruluşunda 14 gün karantina altına alınmaktadırlar.
Belize isteniyor Ülkeye girişte PCR testi yapılması zorunludur. isteniyor 15 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.
Bolivya isteniyor   istenmiyor  
Brezilya istenmiyor Katar Havayolları 11 Ağustos 2020 tarihinden itibaren, Sao Paulo-Doha seferleriyle seyahat edecek yolculardan seyahatlerinden önce Covid-19 testi yaptırmalarını ve uçağa binerken test sonuçlarını ibraz etmelerini talep etmeye başlamıştır. istenmiyor  
Dominik Cumhuriyeti isteniyor Havaalanlarından hızlı sonuçlanan test yapılacağı bildirilmiştir. istenmiyor  
Ekvator isteniyor Tüm yolcular karantinadan muaf olabilmek için ülkeye girişte seyahatten önceki 10 gün içinde yapılmış PCR testinin sonucunu ibraz etmek zorundadır. Çıkış ülkesinde PCR testi yaptırması mümkün olmayan yolculara Ekvator’a gelişlerinde test yapılacaktır. Tüm yolcular uçağa binmeden önce koşulları kabul ettiklerine dair bir taahhütname imzalamak zorundadır. Süreçteki tüm masraflar yolcuya aittir. istenmiyor  
El Salvador istenmiyor   isteniyor 30 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.
Grenada isteniyor 7 gün içinde alınmış PCR sonucu istenmektedir. Havaalanında tekrar test yapılmaktadır. isteniyor “Yüksek riskli” görülen ülkelerden seyahat edenler her koşulda 14 gün onaylı bir devlet kuruluşunda karantina altına girmek zorundadır. Orta riskli ülkelerden seyahat edenler ülkeye varışlarını müteakip test edilecekler, ardından 10 gün karantinaya gireceklerdir. İlk 48 saat devlet kuruluşunda karantinada olacak bu kişilerden test sonucu negatif gelenler, GPS ile takip edilmeyi kabul etmeleri halinde, geriye kalan 8 günü ev karantinasında geçirebileceklerdir.
Yüksek riskli ülkelerden seyahat edenler ülkeye varışlarını müteakip test edilecekler, ardından 14 gün karantinaya gireceklerdir. İlk 10 gün devlet kuruluşunda karantinada olacak bu kişilerden test sonucu negatif gelenler, GPS ile takip edilmeyi kabul etmeleri halinde, geriye kalan 4 günü ev karantinasında geçirebileceklerdir.
Guatemala istenmiyor   isteniyor 15 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.
Guyana istenmiyor   isteniyor 14 günlük karantina uygulanmaktadır.
Haiti istenmiyor   istenmiyor  
Honduras istenmiyor   isteniyor 15 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.
Jamaika isteniyor Ülkeye girişte yolcuların PCR testi yaptırmaları, test sonucuna kadar otellerinde/sağlık birimleri gözetiminde karantinaya tabi olmaları zorunludur. isteniyor  
Kolombiya istenmiyor   isteniyor 14 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.
Kosta Rika isteniyor Ülkeye girişte en fazla 48 saat önce alınmış PCR testi sonucu ve 50 bin ABD Doları değerinde sağlık masrafı ve en az 2 bin ABD Doları değerinde karantina/konaklama masraflarını içeren en az 14 günlük seyahat sigortası ibraz etmeleri istenmektedir. istenmiyor  
Küba isteniyor Belirlenen turistik bölgelere gelen yolculara PCR testi uygulanmakta ve ateş ölçümü yapılmaktadır. isteniyor Belirlenen devlet merkezlerinde 14 gün karantina uygulanmaktadır.
Meksika istenmiyor   istenmiyor  
Nikaragua isteniyor 96-72 saat içinde alınmış olmalıdır. istenmiyor  
Panama istenmiyor   isteniyor 14 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.
Paraguay istenmiyor   isteniyor 14 günlük karantina uygulanmaktadır.
Peru isteniyor Ülkeye dönen Peru vatandaşları test yapılarak evlerine gönderilmektedirler. istenmiyor  
Saint Kitts ve Nevis isteniyor Ülkeye girişte en fazla 72 saat önce yapılmış PCR testi sonucunun e-mail olarak göndermesi gerekmektedir. istenmiyor  
Saint Lucia isteniyor 7 gün içinde alınmış olmalıdır. Sonuç ibraz etmeyenler test edilmekte ve sonuç alınana kadar onaylı bir merkezde bekletilmektedir. istenmiyor  
St. Vincent ve Grenadinler isteniyor 5 gün içinde alınmış olmalıdır. PCR Testi sonucu yoksa, havaalanında test yapılmaktadır. Sonuç çıkana kadar karantina uygulanmaktadır. istenmiyor  
Surinam isteniyor   istenmiyor ABD ve Brezilya'dan dönen kişilere 7 gün devlet, 7 gün ev karantinası uygulanmaktadır. Uluslararası ziyaretçiler Covid-19 sertifikalı otellerde kalabilmektedir. Vatandaşlar ve oturum izni sahipleri ise ülkeye varışlarını müteakip 14 gün bir devlet kuruluşunda karantinada kalmak zorundadır.
Şili istenmiyor Karantina yapamayacak acil işi olan yabancıların önceden alınacak izinle ülkeye girerek, paralı ve zorunlu COVİD-19 testi yaptırması, test yapılana dek karantinada kalması, testin "randevulu" olarak yapılması ve sonucun olumsuz çıkması halinde ülke içinde hareketine izin verilmesi kararı alınmıştır. Bu kişilerin, ülkeye girişte, virüs taşımadıklarına dair yeminli bir beyanname imzalamaları gerekmektedir. isteniyor 14 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.
Trinidad ve Tobago istenmiyor   isteniyor 14 günlük karantina uygulanmaktadır.
Uruguay isteniyor Yolcular Covid-19 negatif olduğunu gösteren birer test sonucunu, yolculuğun başlamasından 2 saat önce birlikte seyahat edilen şirketin görevlilerine ibraz etmek zorundadır. isteniyor 7 günlük zorunlu karantina sonunda yeni bir test yapılması ya da karantina sürecinin 7 gün daha uaztılmasına ilişkin bir uygulama bulunmaktadır.
Venezuela isteniyor Havaalanlarında test uygulanmaktadır. isteniyor Test sonucuna göre otel veya hastanelerde 15 gün zorunlu karantina uygulanmaktadır.

AFRİKA

Angola isteniyor   isteniyor Özel uçuşlarla Negatif SARS-COV-2 test sonucu ibraz ederek Angola’ya gelen vatandaşlar ve oturum izni olan yabancılar karantina sürecini evlerinde geçirebilmektedir. Ev karantinasına alınan kişilerin beyanname imzalaması gerekmektedir. Ev karantinası, yetkili sağlık makamlarınca karantina başlangıcından en az 7 gün sonra yapılan ve negatif çıkan SARS-COV-2 test sonucu alınması sonrasında bitmektedir. Negatif SARS-COV-2 test sonucu ibraz ederek Angola’ya gelen ve oturum izni olmayan yabancılar, sağlık otoritelerince belirlenecek esaslara göre zorunlu karantinaya alınmaktadır.
Benin isteniyor Ülkeye girişte ücret karşılığı (yaklaşık 85 Dolar) zorunlu PCR testi yapılmakta ve yolcuların pasaportları alınmaktadır. Varıştan iki hafta sonra tekrar test yapılmakta ve testin sonucunun negatif olması durumunda pasaport iade edilmektedir. Benin'den ayrılan tüm yolcular için de 24-72 saat öncesinde Covid-19 testi yaptırmak zorunludur. istenmiyor  
Botsavana isteniyor Ülkeye giriş yapan herkesten 72 saat geçerli PCR testi istenmekte, ayrıca ülkeye varışta da ücretsiz PCR testi uygulanmaktadır. isteniyor Ülkeye giriş yapan Botsvana vatandaşı ve mukim yabancılar devletin belirlediği merkezlerde, ücreti mukabilinde 14 gün zorunlu karantinaya tabidir.
Burkina Faso isteniyor Ülkeye girmeden en fazla 5 gün önce alınmış PCR Test sonucu ibrazı zorunludur. Ülkeye girişte negatif test ibraz eden yolcular arasından, yüksek ateş ölçülenlerin tecrit edilmekte, kendilerinden test için numune alınmakta ve test sonucu açıklanana kadar bir otelde tutulmaktadırlar (Tecrit masrafları yolcuya aittir). Burkina Faso'dan ayrılacak yolcuların da aynı şekilde negatif Covid-19 testi ibraz etmesinin gerekli olacağı açıklanmıştır. Ülkeye test sonucu olmadan giriş yapanların, pasaportlarına el konulmakta, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 90.000 F CFA ödemekte ve havalimanı sağlık birimine sevk edilmekte, burada yolculara iki test yapılmakta, testlerden biri 45 dakika içinde sonuç veren 'hızlı teşhis testi' ve ikincisi ise 48 ila 72 saat arasında sonuç veren PCR testi olmakta, hızlı teşhis test sonucunun Covid-19 pozitif çıkması halinde yolcunun PCR sonuçları belirlenene kadar polis gözetiminde otelde tecrit edilmekte ve bunun maliyetinin yolcuya ait olmaktadır. istenmiyor  
Burundi isteniyor Ülkeye girişten en fazla 72 saat önce yapılmış negatif test sonucu ibraz gerekmektedir. Bununla birlikte, tüm yolcuların 24 saat içinde Sağlık Bakanlığının şehir merkezinde bir otelde oluşturduğu tarama merkezine giderek test yaptırmaları zorunludur. Test sonuçları belli olana kadar, Bakanlığın belirlediği otelllerde konaklamak zorunludur. Karantina devletin belirlediği mekanlarda olmakla birlikte masrafları kişilere aittir. Test sonucu negatif olanlar serbest bırakılmaktadır. istenmiyor  
Cibuti isteniyor Ülkeye girişte sonucu 1 saat içerisinde alınan ve ücreti 5.000 Cibuti Frangı (29 ABD Doları) olan test yapılmaktadır. Covid-19 taşıyan yolcularla aynı uçakta seyahat eden diğer yolcular, sonraki birkaç gün içerisinde çağrılarak tekrar teste tabi tutulmakta ve durumları takip edilmektedir. istenmiyor  
Çad isteniyor 7 gün içinde alınmış olmalıdır. Yolcuların karantina sonunda yetkili makamlarca belirlenmiş hastanede ayrı bir PCR testi yaptırmaları (15.000 CFA karşılığında) ve test sonucunu havaalanı yetkililerine ibraz ederek pasaportlarını teslim almaları gerekmektedir. isteniyor 7 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.
Ekvator Ginesi isteniyor 48 saat içinde alınmış olmalıdır. Aksi halde havaalanında test yapılmaktadır (76 Euro) ve yolcular test sonucunu yerleştirildikleri otelde karantina halinde beklemektedirler. istenmiyor  
Eritre istenmiyor Karantina sonunda PCR testi yapılmaktadır. isteniyor 14 günlük karantina uygulanmaktadır.
Etiyopya isteniyor 5 gün içinde alınmış olmalıdır. isteniyor Ülkeye girişte son 5 gün içinde yapılmış olan PCR negatif test sonucunu ibraz etmeyenlere 7 gün zorunlu ve ilave 7 gün evde karantina uygulanmaktadır. Negatif sonuç ibraz edenlere ise 14 gün evde karantinada kalmaları tavsiye edilmektedir.
Fildişi Sahilleri isteniyor Abidjan'a geliş ve gidişlerde 5 gün içinde yaptırılmış PCR testi ibraz etme zorunluluğu bulunmaktadır. Abidjan'dan ayrılacak yolcuların ise devlet tarafından yetkilendirilmiş sağlık merkezlerinde PCR testi yaptırmaları mecburi kılınmıştır. Test ücreti (50.000 CFA) giden yolcu tarafından karşılanacaktır. istenmiyor  
Gabon isteniyor 5 gün içinde alınmış olmalıdır. Bütün yolcular havaalanında yeniden ücretsiz olan COVID-19 hızlı testi ve PCR testine tabi tutulmaktadır. isteniyor Testler sonuçlanana kadar (72 saat) karantina uygulanmaktadır.
Gambiya isteniyor 72 saat içinde alınmış olmalıdır. isteniyor 14 günlük karantina uygulanmaktadır.
Gana isteniyor 73 saat içinde alınmış olmalıdır. Havaalanında sonucu 30 dk.'da alınan test yapılmaktadır. Kotoka Havalimanı'na seyahat edecek tüm yolcuların uçağa binmeden önce, havaalanına varışta yapılacak Covid-19 testi için 150 ABD Doları çevrimiçi ödeme yaparak sonucunu yetkililere ibraz etmesinin zorunlu tutulmuştur. istenmiyor  
Gine isteniyor 5 gün içinde alınmış olmalıdır. . Ülkeden ayrılırken ise Gine Kamu Sağlığı Ulusal Enstitüsü tarafından 3 gün içinde yapılmış PCR Testi sonucu ibrazı istenmektedir. Test ücreti 60 Euro'dur. istenmiyor  
Gine Bissau isteniyor 7 gün içinde alınmış olmalıdır. isteniyor  
Güney Afrika Cumhuriyeti isteniyor Ülkeye girişte yolcuların son 72 saat içinde yaptırdıkları negatif COVID-19 test sonuçlarını ibraz etmeleri zorunludur. Varış öncesi test yaptırmayanlar için masraflarını kendileri karşılayacakları karantina zorunluluğu bulunmaktadır. istenmiyor  
Güney Sudan isteniyor 72 saat içinde alınmış olmalıdır. isteniyor 14 gün ev karantinası uygulanmaktadır.
Kamerun isteniyor 3 gün içinde alınmış olmalıdır. istenmiyor  
Kenya isteniyor Karantinadan muaf olmak için 96 saat içinde alınmış PCR Testi sonucu ibrazı gerekmektedir. istenmiyor  
Komorlar Birliği isteniyor Ülkeye girişte 72 saat içinde yapılmış PCR Testi sonucu ibrazı istenmektedir. Ülkeden ayrılacak yolcular için PCR testinin ücretsiz yapılacağı açıklanmıştır. isteniyor Özel uçuşlarla ülkeye getirilen Komorlar Birliği vatandaşlarına ülkeye girişte test uygulanmakta, vatandaşlar devlet tarafından belirlenen yerlerde üç gün süreyle kontrol altında tutulmaktadır.
Kongo Cumhuriyeti isteniyor   isteniyor  
Kongo Demokratik Cumhuriyeti isteniyor   istenmiyor  
Liberya isteniyor Ülkeye girişte elinde yeni tarihli geçerli bir Covid-19 testi bulunmayan kişilere havaalanında test yapılmaktadır. isteniyor 14 günlük karantina uygulanmaktadır.
Madagaskar isteniyor Özel izin verilenlerden ülkeye girişte en fazla 72 saat önce yapılmış PCR testi istenmektedir. Ülkeye girişte tekrar test yapılmaktadır. isteniyor Ülkeye girişte yeniden test yapılan vatandaşlar devlet tarafından belirlenen yerlerde üç gün süreyle kontrol altında tutulmaktadır.
Malavi isteniyor 10 içinde yapılmış olmalıdır. Havaalanında tekrar test yapılmaktadır. isteniyor 14 günlük karantina uygulanmaktadır.
Mali isteniyor Türkiye'den Mali'ye gelen yolculardan havalimanına girişte Covid-19 PCR testi istenmektedir. Son 72 saat içerisinde yapılmış testi bulunmayan yolculara ücret karşılığında havalimanında zorunlu test yapılmaktadır. istenmiyor  
Mauritius isteniyor Ülkeye geri dönmek isteyen Mauritius vatandaşlarının uçağa binişte 5 gün içnde yapılmış Covid-19 testi ibraz etmeleri gerekmektedir. Ülkeden ayrılacak diğer ülke vatandaşlarının en fazla 5 gün önce Covid-19 testi yaptırmaları zorunludur. isteniyor 2 haftalık ev karantinası uygulanmaktadır.
Moritanya isteniyor Ülkeye girişte Moritanya vatandaşları hariç herkesin en fazla 3 gün içinde alınmış PCR testi sonucu ibrazı istenmektedir. Mücbir sebeple rapor alınamamışsa yolcular varışta teste tabi tutulmaktadır. isteniyor Kişinin kendi ikametgâhında 14 gün gönüllü karantinada kalması şartı koşularak bu yönde imzası alınmaktadır.
Mozambik isteniyor 72 saat içinde alınmış olmalıdır. Karantina süresi sonunda yeni bir PCR testi yaptırılması gerekmektedir. isteniyor 10 günlük ev karantinasınası uygulanmaktadır.
Namibya isteniyor 72 saat içinde alınmış olmalıdır. Prensip olarak, ilk konaklama noktasında 7 gün kalmak ve 5nci günde test yaptırmak mecburidir. İlk konaklama noktasında daha az gecelemek isteyen yabancıların, 7 günü beklemeden yer değiştirmesi de mümkün olup, herhalükarda ülkeye girişin 5nci gününde test yaptırmak zorundadır. istenmiyor  
Nijerya isteniyor Yurtdışında bulunan Nijerya vatandaşları ve Nijerya'da oturum izni bulunan yabancılar,
yolculuklarından 4 gün önce (tercihen 3 gün) Covid-19 testi yaptırmak ve kovid-19 negatif sonucu almak ve https://nitp.ncdc.gov.ng/onboarding/homepage web adresine kayıt yaptırmak zorundadır.
isteniyor Covid-19 semptomları görülmeyen yolculardan kendilerini 7 gün evde karantinya almaları istenmektedir. Bu süre sonunda tekrar covid-19 testi yaptırmaları istenmekte, test sonucu negatif çıkanların 8. günden itibaren karantina süresi sona ermektedir.
Nijer isteniyor 72 saat içinde alınmış olmalıdır. Test sonucu ibraz etmeyenler tüm masrafları kendilerine ait olmak üzere teste tabi tutulacaktır. Ülkeden ayrılırken de en fazla 72 saat önce yapılmış PCR Testi sonucu ibrazı istenmektedir. istenmiyor Tecrit önerilmektedir.
Ruanda isteniyor Ülkeye girişte 120 saat içinde sertifikalı bir laboratuvardan alınmış negatif sonuçlu PCR testi ibraz edilmesini zorunludur. Hızlı testler kabul edilmemektedir.Ülkeye girişte test tekrarlanmaktadır. Ülkeden ayrılan yolculardan da ayrılmadan önceki 120 saat içinde PCR testi yaptırmaları ve test sonuçlarını ülkeden ayrılmadan önce Ruandalı yetkililere sunmaları istenmektedir. isteniyor Test sonucu çıkana kadar (24 saat) belirlenen otellerde zorunlu karantina uygulanmaktadır.
Sao Tome isteniyor Yolcular, Sao Tome'ye vardıklarında, yolculuktan 3 gün önce yaptırılmış ve negatif sonuçlanan RT-PCR testlerini havaalanında ibraz etmeleri, sağlık kontrolünden geçmeleri ve bir soru formu doldurmaları gerekmektedir. Yolcuda Covid-19 belirtileri (ateş, öksürük vb.) saptanması halinde, yolcu hızlı Covid-19 testine tabi tutulacak ve sağlık kurumlarına sevk edilecektir. istenmiyor  
Senegal isteniyor Test sonucu ibraz edilemediği takdirde havaalanında test yapılmakta ve sonuç çıkana kadar ev izolasyonu uygulanmaktadır. istenmiyor  
Seyşeller istenmiyor Ülkeye giriş öncesinde kişiler Sağlık Bakanlığının yazılı onayını almak zorunluluğundadır. isteniyor Gelen kişiler masrafları kendilerince karşılanmak üzere resmi bir izolasyon merkezinde 14 gün süreyle gözetim altında tutulmaktadırlar.
Sierra Leone isteniyor 72 saat içinde alınmış olmalıdır. Ülkeye girişte swab testi (PCR) ile Hızlı COVID-19 Testi (RDT) yapılmaktadır. Giden yolcuların da yolculuktan 72 saat öncesine kadar alınmış PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. istenmiyor  
Somali isteniyor   istenmiyor 14 gün karantina tavsite edilmektedir.
Sudan isteniyor Ülkeye girişte PCR Testi sonucu ibrazı istenmektedir. Ülke dışına seyahat edecek olan yolcuların da COVID-19 RT-PCR testi yaptırmaları mecbur kılınmıştır. istenmiyor  
Tanzanya istenmiyor Ülkeye giriş yapacakların, yolculuklarının başlangıç noktası olan ülke veya ulaşımlarını sağlayacak hava yolu şirketleri talep ettikleri takdirde test yaptırmaları istenmektedir. istenmiyor  
Togo isteniyor 5 gün içinde alınmış olmalıdır. Havaalanında ayrıca ücret karşılığı (61 Euro) tekrar test yapılmaktadır. Test yapılan yolcunun havalimanından ayrıldıktan sonra ikamet ettiği yerde kalması ve e-posta yoluyla test sonuçlarını beklemesi gerekmektedir. istenmiyor  
Uganda isteniyor Ülkeye girişte test yapılmaktadır. isteniyor 17 günlük karantina uygulanmaktadır.
Zambiya isteniyor 14 gün içinde alınmış olmalıdır. Ülkeye iş amacıyla seyahat edenler test sonucu ibraz etmeleri halinde zorunlu karantinadan muaf tutulmaktadır.. istenmiyor 14 gün ev karantinası uygulanmaktadır. Ülkeye iş amacıyla seyahat edenler test sonucu ibraz etmeleri halinde zorunlu karantinadan muaf tutulmaktadır.
Zimbabve istenmiyor Ekim ayında uçuşların açılması sonrası uçuştan önce 48 saat içinde yapılmış PCR test sonuçlarını göstermelerinin zorunlu olduğunu açıklamıştır. isteniyor Ülkeye giriş yapan Zimbabve vatandaşları ve yabancılar, Hükümetin tahsis ettiği karantina merkezlerinde ücretsiz olarak ya da ücretini kendilerinin ödemeleri koşuluyla tercih edecekleri herhangi bir mekanda 14 günlük karantinaya tabidir.

KUZEY AMERİKA

ABD istenmiyor   istenmiyor  
Kanada istenmiyor   isteniyor 14 günlük karantina uygulanmaktadır. Yurt dışından gelenlerin muteber bir kişisel tecrit planına sahip olmaları beklenmekte, bu imkana sahip olmayanlara federal hükümetçe tahsis edilen karantina merkezlerinde ücretsiz konaklama hizmeti sağlanmaktadır.

KAFKASYA

Azerbaycan isteniyor Türk ve Azerbaycan yetkili makamları tarafından belirlenmiş kurumlardan 48 saat içinde alınmış PCR Testi sonucu ibrazı istenmektedir. istenmiyor  
Gürcistan istenmiyor İş ziyareti amacıyla Gürcistan’a gelmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarının öncelikle form doldurmaları ve ücretli test ya da karantina seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. Başvurular 4 ila 10 işgünü içerisinde incelenmekte, onay verilmesi halinde sınırda ilk test yapıldıktan sonra test sonucu çıkana kadar karantina uygulaması yapılmaktadır. Test sonuçlarının alınması 24 saate kadar varabilmektedir. Ücretli test yaptırma şartıyla gelişlerine izin verilenlerin test sonuçlarının negatif çıkması durumunda karantinadan çıkmalarına izin verilmekte, ancak bu kişiler 12 gün boyunca her 72 saatte bir test yaptırmakla yükümlü olmaktadırlar. isteniyor 8 günlük karantina uygulanmaktadır.

ORTA ASYA

Kazakistan isteniyor Türkiye'den Kazakistan Cumhuriyeti’ne yapılacak yolculuklarda; ısı ölçme, anket ve Kazakistan sınırını geçiş sırasında en fazla 5 gün önce yapılan negatif sonuçlu Covid PCR test belgesinin ibraz edilmesi şartı koşulmuştur. Sözkonusu belgenin bulunmaması durumunda, yolcuların geliş gününden itibaren 48 saat içinde PCR testi vereceklerine dair uyarı kâğıdı imzalamaları veya 14 gün ev karantinasında bulunmaları gerekmektedir. istenmiyor  
Kırgızistan istenmiyor   istenmiyor  
Moğolistan istenmiyor   isteniyor Ülkeye girişte yurtdışından gelen yolculara 21 gün boyunca resmi makamlarca belirlenen hastane, otel ve benzeri yerlerde karantina uygulanmaktadır.
Özbekistan isteniyor 72 saat içinde alınmış olmalıdır. isteniyor 14 gün karantina uygulanmaktadır.
Tacikistan isteniyor Ülkeye girişte 14 günlük karantina uygulanmakta olup, bu konuda yeknesak bir uygulama (evde veya belirlenmiş merkezlerde karantina) bulunmamaktadır. Charter seferleriyle gelenlere varışta PCR testi uygulanmakta; 72 saat öncesine kadar yapılmış negatif PCR testi sonucu olanlar karantinadan muaf tutulmaktadır. istenmiyor  
Türkmenistan istenmiyor   isteniyor Sağlık kuruluşlarından birinde 14 günlük karantina uygulanmaktadır.

DOĞU ASYA

Çin isteniyor Ülkeye girişte uçuştan önceki 3 gün içerisinde yurt dışındaki ÇHC misyonlarının uygun gördüğü kurumlarda nükleik asit testi yaptırmak, ÇHC vatandaşlarının "WeChat" isimli uygulama üzerinden gerekli onayı almaları, yabancı yolcuların ise uçuş öncesinde bir sağlık durumu beyannamesi almak için negatif test sonuçlarıyla birlikte bulundukları ülkelerdeki ÇHC misyonlarına başvurmaları zorunludur. Karantina süresi sonunda PCR Testi tekrarlanmaktadır. isteniyor Yolcular ülkeye girişte/dönüşte ÇHC makamlarınca gösterilen otellerde, kendi bütçeleriyle 7 günü Çin yerel makamları tarafından belirlenen pandemi otelleri/merkezlerinde; 7 günü -tercihen 5’inci günde yapılan testin negatif çıkması halinde ev karantinası olacak şekilde, 14 gün zorunlu karantinaya girmektedirler.
Güney Kore isteniyor Ülkeye girişi takip eden üç gün içerisinde COVID-19 testi yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. isteniyor 14 günlük karantina uygulanmaktadır.
Hong Kong (ÇHC) isteniyor 48 saat içinde alınmış olmalıdır. Ülkeye girişte nükleik asit testi yaptırılmaktadır. isteniyor Nükleik asit testi sonuçları çıkıncaya kadar (48 saat) izolasyona uygulanmaktadır.
Japonya isteniyor 72 saat içinde yaptırılmış PCR Testi sonucu istenmektedir. Ülkeye gelen herkes havalimanında tekrar PCR testine tabidir. isteniyor 14 günlük ev/otel karantinası uygulanmaktadır.
Kamboçya isteniyor Gelen yabancıların Covid-19 riski taşımadığını kayıt altına alan, çıkış yapılan ülkede faaliyet gösteren yetkili sağlık kuruluşlarınca hazırlanmış ve en fazla 72 saat evvel temin edilmiş, İngilizce veya Fransızca dillerinde sağlık raporu ile Kamboçya’da kalacakları süre boyunca tedavilerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesine imkân verecek en az 50.000 ABD Doları tutarında sağlık sigortasını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ülkeye giriş yapacak (Kamboçyalılar dahil) tüm yolcular, Kamboçya’ya girişlerini müteakip, gerekli sağlık kontrollerinden geçirilebilmeleri maksadıyla Kamboçya makamlarınca belirlenen sağlık merkezlerine transfer edilecek, bu bağlamda, ilgili uçuşa ait tüm yolcular Covid-19 testine tabi tutulacak ve yolcuların tamamı, test sonuçları edinilinceye değin geçecek zaman zarfında, anılan sağlık merkezlerinde kalacaktır. Teste tabi tutulan yolcular arasında “Covid-19 pozitif” vakaya rastlanması durumunda, sözkonusu uçuşa dahil olan tüm yolcular 14 gün boyunca Kamboçya Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen yerlerde zorunlu karantinaya alınacaktır. Yolcuların tamamının test sonuçlarının “negatif” çıkması durumunda ise, bu kez, yerel sağlık kuruluşlarının kontrolünde, 14 günlük ev izolasyonu sürecine tabi olunacak, bu bağlamda, sözkonusu izolasyon sürecine dahil olan tüm yolcuların Covid-19 testleri Kamboçya’ya girişlerinden 13 gün sonra yenilenecektir. isteniyor 14 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.
Laos isteniyor Ülkeye giriş/çıkış tarihinden en az 7 gün önce başvurularak Komiteden izin alınması, ülkeye girişten en fazla 72 saat önce Covid testi yaptırılması, üç gün içinde testin yenilenmesi şartı getirilmiştir. isteniyor Belirli otellerde ücret karşılığı 14 günlük karantina uygulanmaktadır.
Singapur istenmiyor   isteniyor Singapur vatandaşları ve daimi oturma izni olanlar ile Singapur’a dönüş onayı alan oturma izni sahipleri, Singapur’a gelişlerinde belirlenen otellerde 14 gün karantinada kalmak zorunda olup, karantina bitmesine yakın bir zamanda test yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Karantina giderlerinin şahıslar tarafından ödenmesi gerekmektedir (Yaklaşık 1500 ABD Doları).
Tayland istenmiyor   isteniyor Tay vatandaşları devlet tarafından belirlenen yerlerde (yurt, misafirhane vs), yabancılar ise Tay Hükümeti tarafından belirlenen otellerde 14 gün karantina altına alınmaktadır.
Vietnam isteniyor Ülkeye girişte herkese test yapılmakta ve karantina sürecinde de test uygulaması sürdürmektedir. isteniyor Özel olarak belirlenmiş tesislerde 14-21 günlük karantina uygulanmaktadır. Ülkede on dört günden daha kısa süre kalacak yabancı diplomat, uzman, yatırımcı ve yöneticiler için ülkeye varışta negatif test sonucu ibraz edilmek kaydıyla zorunlu karantina uygulamasının kaldırıldığı duyurulmuştur. Bu kişilere her hal ve karda ülkeye girişlerinde test yapılacaktır ve sadece belirlenen otellerde konaklama imkanı sunulmaktadır.
BİZE ULAŞIN

Ülke girişlerindeki PCR testi ve karantina uygulamaları hakkında daha fazla bilgi almak için bize ulaşın