Moldova Uçuşları Covid 19 Uygulamaları

09.08.2021 - 00:00:00 / 07.12.2021 - 15:31:28

9 Ağustos 2021

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bugün (06 Ağustos) yayınlanan ''Kırmızı Bölge'' listesinde Türkiye'de yer almaktadır. Listedeki ülkelere yönelik aşağıdaki uygulama, 9-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında geçerli olacaktır:

1. Kırmızı bölge olarak sınıflandırılan bir ülkeden (yeşil bölge olarak sınıflandırılan ülkelerden transit geçiş yapmış olanlar dâhil) Moldova'ya gelen kişiler 14 gün boyunca kendilerini izole edeceklerdir. Bu kişiler bir epidemiyolojik form dolduracak ve belirttikleri yerlerde 14 günlük izolasyon rejimine uymanın kendi sorumlulukları altında olduğunu bildiren beyanı imzalayacaklardır. 14 yaşından küçükler için epidemiyolojik form ile beyan, küçüğün yasal temsilcisi veya refakatçisi tarafından doldurulur ve imzalanır. Klinik solunum yolu enfeksiyonu veya ateş belirtileri göstermemeleri halinde, şu kişi grupları yukarıdaki kurallardan muaftır:

- Romence, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca veya Rusça dillerinden birinde sunulan COVID-19 aşı sertifikasına sahip kişiler (Sertifika, tüm dozların tamamlanmasının üzerinden en az 14 gün geçmişse geçerlidir)

- 6 yaş altındaki çocuklar

- 6-18 yaş arasındaki yolcular Moldova varışından 72 saat önce alınmış negatif PCR test sonucu (Romence, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca veya Rusça)

- Romence, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca veya Rusça dillerinden birinde sunulacak, COVID-19'a karşı antikorların mevcudiyetini kanıtlayan belge hamilleri (belge, soruşturulduğu tarihten itibaren 90 gün süreyle geçerlidir)

- Moldova'ya giriş kaydının yapıldığı andan itibaren 24 saati geçmemek üzere, transit geçiş yapan kişiler (Transit güzergâhı, Sınır Polisi Genel Müfettişliği tarafından belirlenecektir)

2. Geldikleri bölgeden bağımsız olarak, kendilerini izole eden kişiler izolasyon rejiminin 7. gününden sonra PCR testi yaptırır ve sonuç negatif çıkarsa bu rejimi sona erdirebilirler.

Kırmızı Ülkeler Listesi: Seyşeller, Kıbrıs, Fiji, Tunus, Moğolistan, Namibya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda, Botsvana, Kolombiya, Küba, Kuveyt, İspanya, Arjantin, Güney Afrika, Andorra, Gürcistan, Hollanda, Malezya, Portekiz, Kosta Rika, Umman, Panama, Maldivler, Brezilya, Libya, İran, Kırgızistan, Irak, Lüksemburg, Malta, Kazakistan, Yunanistan, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Monako, Zimbabve, Guatemala, Danimarka, İrlanda, Tayland, Honduras, Guyana, Belçika, Bahamalar, Belarus, Türkiye, USA, Belize, İsviçre, İzlanda, İsrail, Lübnan, Fas, Ermenistan, Meksika, Ruanda, San Marino, Karadağ, Myanmar, Fransa, Bangladeş, Estonya, Finlandiya, Ürdün, İtalya, Japonya, Litvanya, Maritus, Nepal, Sri Lanka, Vietnam.

 

5 Mayıs 2021

Moldova Cumhuriyeti İstisnai Durumlar Komisyonunun duyurusuna göre:

Moldova'ya gelen herkes epidemiyolojik form doldurmak ve beyan ettikleri adreslerde 14 gün zorunlu karantinaya gireceklerine dair deklarasyon imzalamak zorundadır. 14 yaşından küçük çocuklar için söz konusu form ve deklarasyon, çocuğun yasal temsilcisi veya refakatçisi tarafından imzalanır.

Bu zorunluluktan muaf olanlar:

Moldova Cumhuriyeti'ne giriş yönündeki devlet sınır kapısında, uçağa binmeden en fazla 72 saat içerisinde yapılan COVID-19 RT-PCR testinin negatif sonucunun orjinal barkodlu (QR kodları ) olarak ibraz edilmesi veya COVID-19'a karşı yaptırılan 2 doz aşının onaylayıcı bir sertifikasını beyan etmek zorunludur. COVID-19 RT-PCR ve COVID-19 aşı sertifikası Romence, İngilizce, Fransızca. Almanca, İtalyanca veya Rusça dillerinden birinde sunulmalıdır.

13 Nisan 2021 Güncelleme

Moldova Halk Sağlığı Ulusal Özel Komisyonunun 19 Mart 2021 tarihli toplantısında, Moldova'ya girişlere ilişkin alınan ve 23.03.2021 itibarıyla geçerliolan kararlar aşağıdadır :

1. Kamu sağlığı alanında ilan edilen olağanüstü hal süresince Moldova'ya gelen herkes negatif PCR test sonucunu ibraz etmek zorundadır. Söz konusu test,Moldova `ya varışından azami 72 saat önce yapılmış olmalıdır. Test sonucunu gösteren belgenin, Romence, İngilizce, Fransızca veya Rusça dillerindenbirinde olması gerekmektedir.

2. Moldova'ya giriş sırasında, negatif PCR test sonucu ibraz edemeyenler, epidemiyolojik form doldurmak ve beyan ettikleri adreslerde 14 gün zorunlu karantinayagireceklerine dair deklarasyon imzalamak zorundadır. 14 yaşından küçük çocuklar için söz konusu form ve deklarasyon, çocuğun yasal temsilcisi veyarefakatçisi tarafından imzalanır.

3. Bu zorunluluktan muaf olanlar, klinik belirti göstermemeleri kaydıyla şu kişilerdir:

- 5 yaş ve altı çocuklar;

- Mal taşımacılığı yapan araçlar ve şoför koltuğu dâhil 9'dan fazla koltuğa sahip yolcu araçlarının sürücüleri ve personeli ile uçak, gemi ve tren mürettebatı;

- Kanıtlayıcı belgelerin sunulması kaydıyla sağlık ve insani nedenlerle seyahat edenler ve duruma göre, refakatçileri;

- Kanıtlayıcı belgeler sunulmak kaydıyla, Moldova'daki veya yurtdışındaki okullarda günlük olarak eğitim gören öğrenciler;

- Ekonomik birimlerle sözleşmeye dayalı ilişkilerini kanıtlamaları kaydıyla, Romanya veya Ukrayna'dan gelerek iş için sınırı geçip geri dönen çalışanlarile söz konusu ülkelerde istihdam edilen ve iş için sınırı geçip geri dönen Moldovalı çalışanlar;

- Moldova'daki diplomatik ve konsüller misyonlar ile uluslararası örgütlerde/misyonlarda görevli diplomatlar ve aile fertleri ya da insani yardım görevlileridâhil olmak üzere, diplomatik, hizmet, resmi ve özel pasaport hamilleri ile BM tarafından verilen seyahat belgesi hamilleri;

- Transit yolcular (transit güzergâhı Sınır Polisi Genel Müfettişliği tarafından belirlenecektir);

- Covid-19 aşısı olduğuna dair Romence, İngilizce veya Rusça dillerinde hazırlanmış sertifikaya sahip olanlar.

4. Moldova'ya girişte 14 gün zorunlu karantinaya giren kişiler, karantinanın 10. gününde PCR testi yaptırıp negatif sonuç alırlarsa karantinayı sonaerdirebilirler.


The Decision of the Moldovan Public Health Commission dated March 19, 2021 and numbered 51 Travel Restrictions to / from the Republic of Moldova

At the meeting of the National Special Commission on Public Health of Moldova and the decisions taken regarding the entry to Moldova and valid as of23.03.2021 are as follows:

1. Everyone who comes to Moldova during the state of emergency declared in the field of public health must submit the negative PCR test result. Thetest must have been carried out maximum 72 hours before arrival in Moldova. The document showing the test result must be in Romanian, English,French or Russian languages.

2. Those who cannot submit a negative PCR test result during entry to Moldova, must fill in an epidemiological form and sign a declaration statingthat they will go into mandatory quarantine for 14 days at the addresses they declare. For children under the age of 14, the said form and declarationare signed by the child's legal representative or accompanying person.

3. Those who are exempted from this requirement, provided that they do not show clinical symptoms, are:- children aged 5 and under;

- Drivers and personnel of passenger vehicles with more than 9 seats, including goods transport vehicles and driver seats, and aircraft, ships andtrain crews;

- Those traveling for health and humanitarian reasons and their accompanying persons, as the case may be, provided that evidentiary documents are presented

- Students studying daily in schools in Moldova or abroad, provided that evidentiary documents are presented;

- Employees from Romania or Ukraine who cross the border and return for work, and Moldovan employees who are employed in the said countries andreturn for work, provided that they prove their contractual relations with the economic units;

- Diplomatic, service, official and special passport holders, including diplomats and family members or humanitarian aid officers working in diplomaticand consul missions and international organizations / missions in Moldova, and travel document holders issued by the UN;

- Transit passengers (the transit route will be determined by the Border Police Inspectorate General);

- Those who have a certificate of Covid-19 vaccine in Romanian, English or Russian languages.

4. Persons who are in mandatory quarantine for 14 days upon entering Moldova may end the quarantine if they have a PCR test on the 10th day ofthe quarantine and get a negative result.

 

 

04 Mart 2021 yayın:

5 Mart 2021 tarihinden başlayarak, Moldova Cumhuriyeti'ne gelen 5 yaş ve üstü tüm yolcuların varıştan 72 saat önce alınan (numune veriliş saati)COVID-19 için negatif PCR (RT PCR) testinin sonucunu belge olarak varışta sunmaları gerekmektedir. Rapor; Romence, İngilizce veya Rusça dillerindenbirinde olmalıdır.

Moldova Cumhuriyeti, 26 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan Notam’a göre 01 Mart 2021 - 15 Mart 2021 tarihleri arasındageçerli kısıtlamalı kırmızı kategorideki ülkelerin listesi için: Sınırlı kategori listesi için tıklayınız

Yeşil olarak sınıflandırılan ülkelerden gelen yabancıların ve vatansız kişilerin devlet sınırından Moldova'ya girmesine izin verilmektedir. Moldovagirişinde devlet sınırını geçen ve yeşil alanlar olarak sınıflandırılmış ülkelerden gelen kişiler epidemiyolojik kartı doldurmayacak ve 14 gün (on dört) kendikendine izolasyon rejimine uymakla yükümlü olmayacaktır.

Kırmızı bölge olarak sınıflandırılan ülkelerden gelen yabancı vatandaşların ve vatansız kişilerin kırmızı bölge olarak sınıflandırılmış ülkelerdenMoldova'ya girmeleri yasaktır.

İstisnalar:

 • 5 yaşın altındaki çocuklar
 • Moldova Cumhuriyeti vatandaşının aile üyesi olan yabancı uyruklular;
 • Moldova Cumhuriyeti makamları tarafından verilmiş uzun süreli vize ile oturum izni veya oturum iznine eşdeğer belge sahipleri;
 • Moldova’ya mesleki bir nedenle seyahat edenler (Bunu vize, ikamet izni veya eşdeğer bir belgeyle kanıtlamak gerekmektedir.);
 • Moldova’daki diplomatik ve konsüler misyonlar ile uluslararası örgütlerde görevli diplomatlar ve aile fertleri ya da insani yardım görevlileri;
 • Moldova’dan transit geçen kişiler;
 • Sağlık nedenleriyle ya da insani nedenlerden ötürü seyahat edenler ve refakatçileri;
 • İş için sınır geçip geri dönecek çalışanlar;
 • Yük taşımacılığı yapan sürücüler, uçuş ekipleri ve gemi adamları, demiryolu çalışanları.
 • Sınır kapılarından Moldova’ya girebilecek yukarıda kayıtlı kişiler zorunlu olarak bir form dolduracak ve kendi sorumlulukları dâhilinde 14günlük karantinaya gireceklerini beyan eden bir belge imzalayacaklardır.

Ayrıca, Moldova’ya giriş yapan ülkelerden aşağıda kayıtlı kişiler için klinik belirti göstermedikleri takdirde, 14 gün zorunlukarantina uygulaması kaldırılmıştır:

 1. Arnavutluk
 2. Andorra
 3. Brezilya
 4. Çek
 5. Birleşik Arap Emirlikleri
 6. Estonya
 7. Fransa
 8. Ürdün
 9. İsrail
 10. İtalya
 11. Letonya
 12. Luxemburg
 13. Malta
 14. Monako
 15. Karadağ
 16. Hollanda
 17. Peru
 18. Portekiz
 19. San Marino
 20. Sırbistan
 21. Slovakya
 22. Slovenya
 23. İspanya
 24. Amerika Birleşik Devletleri
 25. İsveç
 26. Macaristan

 

 

 

According to Notam, published on 26 February 2021, the Republic of Moldova has list of countries in the red category with restrictions valid 01 March 2021 - 15 March 2021.

Foreigners and stateless persons from countries classified as green are allowed to enter Moldova across the state border. Persons from countriesthat cross the state border at the entrance to Moldova and are classified as green areas will not fill out the epidemiological card andwill not be obliged to comply with the 14 days (fourteen) self-isolation regime.

Foreign nationals and stateless persons from countries classified as red zone are prohibited from entering Moldova from countries classifiedas red zone.

Exceptions:

 • Foreign nationals who are family members of citizens of the Republic of Moldova;
 • Holders of a long-term visa issued by the authorities of the Republic of Moldova and a residence permit or equivalent to a residence permit;
 • Those traveling to Moldova for a professional reason (It is necessary to prove this with a visa, residence permit or an equivalent document.);
 • Diplomats and family members or humanitarian aid workers in diplomatic and consular missions and international organizations in Moldova;
 • Persons transiting through Moldova;
 • Travelers and their accompanying persons for health or humanitarian reasons;
 • Employees who will cross the nerve and return for work;
 • Freight transport drivers, flight crews and seamen, railway workers.
 • The persons registered above who can enter Moldova through the nerve gates will necessarily fill out a form and sign a document statingthat they will go into a 14-day quarantine under their own responsibility.

In addition, mandatory quarantine for 14 days has been abolished for the following registered persons entering Moldova, ifthey do not show clinical symptoms:

 1. Albania
 2. Andorra
 3. Brazil
 4. Czech
 5. United Arab Emirates
 6. Estonia
 7. France
 8. Jordan
 9. Israel
 10. Italia
 11. Latvia
 12. Luxemburg
 13. Malta
 14. Monaco
 15. Montenegro
 16. Netherlands
 17. Peru
 18. Portugal
 19. San Marino
 20. Serbia
 21. Slovakia
 22. Slovenia
 23. Spain
 24. United States of America
 25. Sweden
 26. Hungary
BİZE ULAŞIN

Moldova Uçuşları Covid 19 Uygulamaları hakkında daha fazla bilgi almak için bize ulaşın