İspanya Koronavirüs (COVID-19) Uçuş ve Seyahat Uygulamaları

09.06.2021

 

 

 

20 Haziran 2021

İspanya Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde 21 Haziran'da yayınlanan ve 27 Haziran 2021'de 24 saate kadar geçerli olan son güncellenmiş riskli ülkeler listesini ekte bulabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıdan da başvurabileceğinizi hatırlatırız

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm

7 Haziran 2021:
 
İspanya sınır kapalılığı 30 Haziran 2021 tarihine kadar devam etmektedir.

Aşağıda yazılı şartlara haiz olanlar İspanya'ya giriş yapabileceklerdir.

07 HAZİRAN 2021 tarihinden itibaren giriş yapabilecek yolculardan istenen sağlık şartları aşağıdaki gibidir. 12 yaş altı çocuklardan Covid testi istenmez.

* Yazılı form artık kullanılmayacaktır, yolculardan QR kod istenecektir. QR form İspanya uçaklarına binecek her yolcu için sorulmalıdır. (12 yaş altı veya transit devamları olsa bile)
a- QR kodu www.spth.gob.es internet sitesinden veya SPTH'ın Google Play ve ya Apple Store'dan temin edilecektir.
b- QR KOD dolduramayan yolculara mutlaka QR form doldurmaları konusunda yardım edilecektir.
c- Form istisnasız her yolcu için doldurulacaktır. Aile bireyleri içinde form doldurulmak zorunludur.
* İspanya girecek olan yolcular;
- AŞI olmuş(***),
Ve ya;
- Covid 19'u geçtikten sonra iyileştiğini gösteren belge. Gelişten 11 gün öncesinden 180 günü kapsayacak şekilde(**)
Ve ya;
- İspanya'ya girişten önce 48 saat önce alınmış Antijen veya PCR testlerden birini olmuş olması gerekir.
- PT-PCR, TMA, RT-LAMP ve ANTİJEN tipi testlerden herhangi birisi. Testler İspanyolca, İngilizce, Almanca veya Fransızca dilinde olmalıdır. (*)

* EU dışındaki üçüncü dünya ülkelerinden gelenler; (Türkiye)

- DSÖ tarafından onaylanmış iki doz aşı yaptıranlar ve son dozun üzerinden 14 gün geçtikten sonra alınmış aşı sertifikası alınması ( (Pfizer, Janssen, Moderna, Sinopharm China, AstraZeneca, Serum of India, LTD and Sinovac of China) şartı ile herhangi bir geçerli vize ile İspanya'ya seyahat edebilirler.

yani

 

7 Haziran’dan itibaren Türkiye’den İspanya’ya seyahatlerde Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamları tarafından, aşılanma sürecini tamamlamak için gereken, son uygulanan aşı dozundan 14 gün sonra düzenlenmiş bir aşı belgesi ile girişine izin verilecektir .

 

 

* UE Vatandaşları ve Oturum Sahiplerinin giriş şartları:

- İki doz aşılama sertifikası (***)
Ve ya;
- Arrivaldan 48 saat önce alınmış PCR ve ya gelişten 48 saat öncesini kapsayan Antigen test (*)
Ve ya;
- Covid 19'u geçtikten sonra iyileştiğini gösteren belge. Gelişten 11 gün öncesinden 180 günü kapsayacak şekilde(**)
* Aşağıdaki ülkelerden direk ya da transit gelenler (transit geçtiği ülkeye giriş yapmayacak) hiçbir kısıtlamaya tabi değildir. Test, aşı vs. istenmez. QR zorunludur.
* Hastalığı geçirmiş olan yolcunun beyanında bulunması gerekenler;(**)
1- İsim, Soy isim
2- Covid pozitif testi raporu ( 11-180 gün içerisinde)
3- Yapılan test tipi
4- Düzenleyen ülke
* AŞI belgesinde olması gereken bilgiler.(***)
1- İsim, Soy isim
2- Aşı tarihi, son dozun yapıldığı tarih
3- Yapılan aşının tipi
4- Uygulanan doz sayısı
5- Düzenleyen ülke
6- Aşı sertifikasını veren kurum.
- İspanyolca, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde olmalıdır. Bu dillere resmi tercüme kabul edilir.

 

BİZE ULAŞIN

İspanya Koronavirüs (COVID-19) Uçuş ve Seyahat Uygulamaları hakkında daha fazla bilgi almak için bize ulaşın