Iran Covid-19 Dönemi Seyahat Kısıtlamaları

17.04.2021

 

 

16 Nisan 2021

İran'a Seyahat Edecek Yolcular için Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar; 

1. KOVİD-19 TEST SONUCU: Tüm İranlı ve yabancı uyruklu yolcular negatif moleküler test sonucu (RT-PCR) ibraz etmek zorundadır.

Tüm yolculardan, pasaport tipine bakılmaksızın, uçuştan önce son 96 saat içerisinde alınmış negatif moleküler test (PCR) sonucu talep edilecektir. Test, bulundukları ülkede onaylı laboratuvarlarda yapılmalıdır.

Test dili İngilizce olmalıdır. İngilizce dışındaki dillerde düzenlenmiş test sonuçları, İran dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış olmalıdır.

Taşıyıcı, tüm yolcuların geçerli sağlık sertifikalarına sahip olduğundan emin olmalı ve yukarıdaki sertifikalara sahip olmayan yolcuları sefere kabul etmemelidir. Varışta yukarıdaki sertifikaları ibraz edemeyen yolcuların İran'a girişine izin verilmeyecektir.

2. VARIŞTA YENİ BİR TEST: Aşağıdaki yüksek riskli ülkelerden gelen veya bu ülkeleri 4 saatten fazla transit olarak kullanan 8 yaş üzeri yolculara veya diğer ülkelerden gelmiş şüpheli belirtisi olan yolculara, varışta yeni bir PCR testi yapılabilir.

Yüksek Riskli Ülkeler: Arnavutluk, Andorra, BAE, Bahreyn, Bolivya, Bosna Hersek, Esvatini, Ekvador, Filistin, Karadağ, Kolombiya, Kosova, Kuzey Makedonya, Letonya, Lübnan, Macaristan, Malta, Maldivler, Mısır, Saint Lucia, Sırbistan, Seyşeller, Slovenya, Suriye, Tanzanya, Ürdün

3. YAZILI FORMLAR: Tüm yolcuların seyahate başlamadan önce Kovid-19 Beyan Formunu doldurup check-in ve varışta ibraz etmeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra; tüm yolcuların varışta tıbbi tarama, gerekirse yeni bir PCR testi ve evde izolasyona tabi tutulabileceklerine ve doğacak bütün masrafları karşılayacaklarına dair kabin içinde dağıtılan Taahhüt Formunu doldurup varışta sağlık yetkililerine teslim etmeleri gerekmektedir.

IR için doldurulması gereken formlar aşağıdaki linklerde tarafınıza sunulmuştur.

Form 1 için TIKLAYINIZ.

Form 2 için TIKLAYINIZ.

4. VARIŞTA TIBBİ TARAMA: Tüm yolculara (sağlık sertifikasına sahip olanlar dâhil) varışta tıbbi tarama yapılacaktır. Herhangi bir Kovid-19 şüpheli vaka tespitinde, yeni bir PCR testi yapılır, test sonucu netleşene kadar yolcunun sağlık bakanlığı tarafından belirlenen yerlerde karantinaya alınması gerekmektedir. Yolcu İranlı ise taahhüt imzalayarak kendini evde izole edebilir. Tüm taşıyıcılar, yolcularını bu hususta bilgilendirmekten sorumludur.

5. YASAK ÜLKELER: İkinci bir duyuruya kadar, İran'a seyahatlerinden önce son iki hafta içerisinde bu ülkelerden birinde 4 saatten fazla bulunan yolcuların İran'a girişlerine izin verilmeyecektir. Bu yolcular ilk kalkış noktasından kesinlikle sefere kabul edilmemelidir.

Yasaklı Ülkeler: Botsvana, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Güney Afrika, İrlanda, Irak, Lesotho, Malavi, Mozambik, Slovakya ve Zambiya

İSTİSNA: Diplomatlar, resmi görevliler ve uluslararası kuruluşların çalışanları, 1. ila 4. maddelerdeki şartlara uymaları kaydıyla İran seferlerine kabul edilebilirler.

6. Turistik amaçla seyahat eden yolculara havalimanında varış vize uygulaması ikinci bir bildirime kadar askıya alınmıştır.

7. E-vize: E-vize uygulaması devam etmekte olup http://e_visa.mfa.ir/en/ adresinden başvuru yapılmalıdır.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, İran İslam Cumhuriyeti'ne seyahatlerinde E-vizeden muaftır.

Başvuru formunu doldurmak (Visa Grant Notice) tek başına ülkeye giriş yapmak için yeterli değildir. Yolcular, kendilerine geçerli bir e-vize numarası (IR-00000000000) verilene kadar süreci takip etmelidir.

Elektronik vize numarasını almamış yolcular İran'a kesinlikle gönderilmemelidir.

Geçerli e-vize numarası olmadan gönderilen yolcuların ülkeye girişine izin verilmeyecek INAD olarak çıktıkları noktaya geri gönderileceklerdir.-----------------------------------------------------------------------------

 

Important Notes for Passengers Travelling to İran;

1. COVID-19 TEST RESULT: All Iranian or non-Iranian passengers, regardless of their passport type, shall present negative molecular test (RT-PCR) result.

All passengers are requested to obtain a negative molecular test (PCR) result taken within 96 hours before departure. Testing must be done in certified laboratories of the origin country.

Test language must be English. Test results in languages other than English must be approved by Iranian foreign missions.

The carrier is required to ensure that all passengers have valid health certificates and passengers who do not have the above certificates must not be accepted to the flight. Passengers who don't present above certificates on arrival, are not permitted to enter Iran.

2. NEW TEST UPON ARRIVAL: Passengers over 8 years old who come from below list countries or have used these countries as transit for more than 4 hours, or passengers with suspicious symptoms coming from other countries can be subjected to a new PCR test on arrival.

High Risk Countries: Albania, Andorra, Bahrain, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Colombia, Egypt, Eswatini, Ecuador, Hungary, Jordan, Kosovo, Latvia, Lebanon, Malta, Maldives, Montenegro, North Macedonia, Palestine, Saint Lucia, Serbia, Seychelles, Slovenia, Syria, Tanzania, UAE

3. DECLARATION AND COMMITMENT FORMS: All passengers are required to complete the Covid-19 Declaration Form, before starting the journey and submit it upon check-in and arrival. All passengers also have to complete the Commitment Form distributed onboard and give it to the health authorities on arrival, stating that they can undergo medical screening on arrival, a new PCR test if necessary, and home isolation and they will cover all costs incurred.

The forms to be filled for IR are presented to you in the links below.

CLICK for Form 1

CLICK for Form 2

4. SCREENING UPON ARRIVAL: All passengers (including those with a medical certificate) will have a medical screening on arrival. In case of any suspicious symptom of Covid-19, a new PCR test is performed, and the passenger must be quarantined in places determined by the ministry of health until the test result is clear. If the passenger is Iranian, he can isolate himself at home by signing a commitment. All carriers are responsible for informing their passengers on this matter.

5. BANNED COUNTRIES: Until a further notice, travelers who have been in one of these countries for more than 4 hours in the last two weeks before their travel to Iran, will be denied entry to Iran. The carrier shall strictly refuse these passengers from first departure point.Banned Countries: Botswana, Brazil, Czech Republic, Estonia, France, Iraq, Ireland, Lesotho, Malawi, Mozambique, Slovakia, South Africa and Zambia

EXEMPTION: Admission of diplomats, functionaries and personnel of international organizations will be allowed provided that they comply with the conditions in articles 1 to 4.

6. Arrival visa application at the airport for touristic purposes has been suspended until a second notification.

7. E-visa: The e-visa application continues and application should be made at http://e_visa.mfa.ir/en/. Filling the application form (Visa Grant Notice) itself is not sufficient to enter the country. Passengers must follow the process until they are granted a valid e-visa number (IR-00000000000).

Filling the application form (Visa Grant Notice) itself is not sufficient to enter the country. Passengers must follow the process until they are granted a valid e-visa number (IR-00000000000).

Passengers who do not have an electronic visa number should not be sent to Iran.

Passengers sent without a valid e-visa number will not be permitted to enter the country and will be returned to their travel origin as INAD.

 

BİZE ULAŞIN

Iran Covid-19 Dönemi Seyahat Kısıtlamaları hakkında daha fazla bilgi almak için bize ulaşın